SỬ DỤNG TRANH BIẾM HỌA

Trong dạy học Lịch Sử ở trường phổ thông
Giúp học sinh tiếp cận các kiến thức lịch sử qua các hình ảnh trực quan như tư liệu tranh biếm họa. Là tài liều thao khảo hữu ích cho cả học sinh và giáo viên phổ thông.