Chính sách bảo hành

Đối với các sản phẩm là Sách eduking.com.vn không áp dụng chính sách bảo hành.