image description
75,000 đ
  • Tình trạng: Còn hàng

Ôn Tập, Kiểm Tra Đánh Giá Năng Lực Môn Tiếng Anh Lớp 6

Tác giả: Cù Thị Thu Thủy (chủ biên) Thêm đánh giá

Thông tin chi tiết

  • Loại bìa:Bìa mềm
  • Số trang:168 trang
  • Kích thước:19x27
  • Ngày xuất bản:9/27/2021 12:00:00 AM
  • Nhà xuất bản:Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Công ty phát hành:Công ty Cổ phần Giáo dục và Chuyển giao công nghệ Việt Nam
  • Mã:9786043424270

GIỚI THIỆU SÁCH

Năm học 2021 - 2022  là năm đầu tiên Chương trình giáo dục phổ thông 2018 (CTC-DPT 2018) được triển khai ở cấp Trung học cơ sở với việc thực hiện sách giáo khoa mới lớp 6. Với đặc điểm được xây dựng theo mô hình phát triển năng lực, CTGDPT 2018 hướng đến hình thành và phát triển những phẩm chất và năng lực của học sinh thông qua những kiến thức cơ bản, thiết thực, hiện đại và các phương pháp tích cực hóa hoạt động của người học. Hoạt động giáo dục không phải để truyền thụ kiến thức mà nhằm giúp học sinh hoàn thành công việc, giải quyết các vấn đề trong học tập và đời sống nhờ vận dụng hiệu quả và sáng tạo những kiến thức đã học. Quan điểm này được thể hiện nhất quán ở nội dung giáo dục, phương pháp giáo dục và đánh giá kết quả giáo dục.

Đối với hoạt động đánh giá, CTGDPT 2018 xác định mục tiêu đánh giá kết quả giáo dục là cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, có giá trị về mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt của chương trình và sự tiến bộ của học sinh để hướng dẫn hoạt động học tập, điều chỉnh các họat động học tập, điều chỉnh các hoạt động dạy học, quản lý và phát triển chương trình, đảm bảo sự tiến bộ của từng học sinh và nâng cao chất lượng. Từ phương thức đến nội dung, hình thức công bố kết quả đánh giá sẽ có những cải tiến nhằm đảm bảo mức độ tin cậy, khách quan, phù hợp với từng lứa tuổi, từng cấp học, không gây áp lực lên học sinh, hạn chế tốn kém cho ngân sách nhà nước, gia đình và xã hội. Các quan điểm này đã được cụ thể hóa trong Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT Quy định về đánh giá học sinh Trung học cơ sở và học sinh Trung học phổ thông  ngày 20 tháng 7 năm 2021 của Bộ trưởng  Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trên tinh thần này, Công ty Cổ phần Giáo dục và Chuyển giao Công nghệ Việt Nam tổ chức biên soạn và Phát hành bộ sách Ôn tập kiểm tra, đánh giá năng lực theo các môn học của Chương trình lớp 6. Các tác giả của bộ sách là các chuyên gia giáo dục uy tín, các tác giả tham gia biên soạn sách giáo khoa mới và các nhà giáo có nhiều năm giảng dạy ở cấp THCS.

Cấu trúc của mỗi cuốn sách gồm 3 phần: 

Phần 1: Một số vấn đề kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh. Phần này trình bày các quan điểm, nguyên tắc, qui trình kiểm tra đánh giá năng lực cần đạt theo đặc thù môn học. Hướng dẫn xây dựng các công cụ, ma trận các đề kiểm tra cũng như các lưu ý  trong quá trình tổ chức hoạt động kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh lớp 6 theo chương trình mới.

Phần 2: Hướng dẫn ôn tập theo chủ đề môn học. Phần này hệ thống kiến thức quan trọng , cần lưu ý của mỗi chủ đề đồng thời cung cấp hệ thống câu hỏi/ bài tập trắc nghiệm vầ tự luận đảm bảo bốn mức độ nhận thức của học sinh: nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao, trong đó có lưu ý đến dạng bài tập vận dụng kiến thức vào thực tiễn.

Phần 3: Một số đề kiểm tra đánh giá được xây dựng theo các mức độ đánh giá năng lực trong thời gian phù hợp và gợi ý đáp án cho mỗi đề kiểm tra.

Cuốn sách không chỉ là tài liệu giúp các em học sinh ôn tập củng cố kiến thức và hoàn thiện kĩ năng giải quyết vấn đề môn học và còn góp phần hình thành phát triển năng lực học sinh. Đối với các thầy/ cô giáo và cán bộ quản lý giáo dục, cuốn sách là tài liệu cung cấp cung cụ hỗ trợ hiểu quả trong hoạt động ôn tập, kiểm tra dánh giá năng lực học sinh một cách có hệ thống.